"Yerel bilgi"

“Doğru kararları almanız için yanınızdayız”

“Uluslararası çözümler”

“Yenilikçi hukuki çözümler”

“Hızlı, etkili ve dürüst hizmet”

previous arrow
next arrow
Slider

Uzmanlık Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku
Taşınmazların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun gerektirdiği işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla müvekkillerimize hukuki destek veririz. Gayr...
Ticaret Hukuku
Yurtiçi ve yurtdışı yatırımları olan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. İnşaat, turizm, gıda, nakliyat, bilişim ve reklamcılık sektörleri yoğun olarak çalıştığımız alanlardır. Türkiye’de ve yu...
Miras Hukuku
Kişinin ölümü veya gaipliğine (ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolması) karar verilmesiyle, geride bıraktığı tüm menkul ve gayrimenkul malvarlığının akıbeti Miras Hukukunun konusunu oluşturur....
Aile Hukuku
Aile Hukuku, toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Bununla birlikte, aile bireyleri arasında yaşanan sürtüşmeler ve davranış bozuklukları ail...
İş Hukuku
İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilafları çözmekteyiz. Kurumlarda insan kaynakları ekiplerinin eğitimi, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirilmelerini sağlarız. ...
Yabancılar Hukuku
Türkiye’ye turistik amaç haricinde yerleşme ve yatırım yapma amacıyla gelen yabancıların hak ve özgürlüklerini belirleyen hukuk dalıdır. Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinleri 6458 sayılı Yabancıla...
İcra İflas Hukuku
Ticari alacakların tahsilinde hızlı ve etkin çözümleri müvekkillerimize sunarız. Alacaklı ve borçlular arasında anlaşma zemini oluştururuz. Ticari ihtilafların çözümünde kaliteli hizmet sunarız. Finans, kredi ve l...

“Hukuksal çözümlere ulaşmada rehberiniz”