Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun gerektirdiği işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla müvekkillerimize hukuki destek veririz. Gayrimenkul konularından doğan hukuki uzlaşma veya ihtilaflarda her aşamada müvekkillerimizi temsil ederiz. Karşılıklı müzakereleri yürütür, ...

Devamı

Ticaret Hukuku

Yurtiçi ve yurtdışı yatırımları olan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. İnşaat, turizm, gıda, nakliyat, bilişim ve reklamcılık sektörleri yoğun olarak çalıştığımız alanlardır. Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Birleşme, devralma, özelleştirme ve halka açılma s...

Devamı

Miras Hukuku

Kişinin ölümü veya gaipliğine (ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolması) karar verilmesiyle, geride bıraktığı tüm menkul ve gayrimenkul malvarlığının akıbeti Miras Hukukunun konusunu oluşturur. Özellikle ölen kişinin ardında bıraktığı bir vasiyetname, yüklü borçlar, değerli malvarlıkları, mirasçı olmayan kişilere mal kaçı...

Devamı

Aile Hukuku

Aile Hukuku, toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Bununla birlikte, aile bireyleri arasında yaşanan sürtüşmeler ve davranış bozuklukları ailenin devamını güçleştirebilir. Arzu edilmese de boşanma gündeme gelebilir. Psikolojik ve hukuki bir süreci olan boşanmanın en doğru şeki...

Devamı

İş Hukuku

İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilafları çözmekteyiz. Kurumlarda insan kaynakları ekiplerinin eğitimi, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirilmelerini sağlarız. İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında, şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağları...

Devamı

Yabancılar Hukuku

Türkiye’ye turistik amaç haricinde yerleşme ve yatırım yapma amacıyla gelen yabancıların hak ve özgürlüklerini belirleyen hukuk dalıdır. Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Vatandaş olmaya...

Devamı

İcra İflas Hukuku

Ticari alacakların tahsilinde hızlı ve etkin çözümleri müvekkillerimize sunarız. Alacaklı ve borçlular arasında anlaşma zemini oluştururuz. Ticari ihtilafların çözümünde kaliteli hizmet sunarız. Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi veya leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi, akdedilmesi, sözleşme gereği teminatl...

Devamı